Wszystkie wcześniejsze konferencje są opisane na stronie: http://doradca.oeiizk.waw.pl/1.htm

Konferencja "TIK narzędziem współczesnej edukacji", 12 X 2016 dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną dla nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, która odbędzie się 12 października 2016 roku (środa) w auli OEIiZK ul. Nowogrodzka 73 w godzinach 1400-1815.

Przewidywany porządek zebrania:

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają egzemplarz kwartalnika MERITUM 4 (39) 2015, wydany przez OEIiZK i MSCDN, pt.: Szkoła w chmurze.
Po konferencji:
liczba osób ogółem - 55 os., w tym: - SP - 31 os., - G - 6 os., - Szkoły Średnie - 5 os., - ZS - 12 os. (w polu szkoła wpisany zespół szkół, bez wyszczególnienia), - Przedszkole - 1 os.
-  liczba osób zapisanych obecnych na konferencji - 53 os. (w bazie  73 os.)
-  liczba osób obecnych na konferencji, bez wcześniejszej rejestracji - 2 os.