Wszystkie wcześniejsze konferencje są opisane na stronie: http://doradca.oeiizk.waw.pl/1.htm

Czy matematyka jest potrzebna informatykom? - 2 marca 2016 r.

Program konferencji

Prezentacje

Kryptografia, czyli szyfrowanie danych - Maciej Borowiecki OEIiZK

Jak komputer rozumie liczby rzeczywiste? - Krzysztof Chechłacz OEIiZK

Pomyśl, policz, narysuj - Agnieszka Borowiecka, Katarzyna Olędzka OEIiZK

Informatyka bez komputera - Janusz Wierzbicki OEIiZK

Oferta Ośrodka - Jan Wierzbicki OEIiZK 

Programowanie w nowej podstawie programowej - propozycje - Małgorzata Rostkowska OEIiZK
Nauka programowania w polskich szkołach - konferencja w MEN 22 XII 2015,
w konferencji wzięli udział: Ministrowie Anna Zalewska, Anna Streżyńska, wicepremier Jarosław Gowin oraz prof. Maciej Sysło z Rady ds. Informatyzacji Edukacji - 15 min

Nauka programowania i szerokopasmowy Internet dla szkół! - relacja z konferencji w MEN 22 XII 2016 r, skrót wypowiedzi

XI punkt. Wprowadzamy szerokopasmowy internet dla szkół i naukę programowania z 26 II 2016

Propozycja zmian w  obowiązującej  podstawie programowej - umieszczona także na stronie MEN

Aktualna podstawa programowa

Lekcje pokazowe

Atak na serwer (plik .zip) - Matematyczna gra w Scratchu - lekcja pokazowa Zofia Kwaśnik SP nr 114 w Warszawie

Figury w układzie współrzędnych - Lekcja pokazowa - Bożena Krzak SP nr 150 w Warszawie
Figury w układzie współrzędnych - materiały pomocnicze - 1 i 2

Pomiar informacji - Lekcja w Akademii Khana - Witold Kranas OEIiZK