Wszystkie wcześniejsze konferencje są opisane na stronie: http://doradca.oeiizk.waw.pl/1.htm

Między Dniem Ochrony Danych Osobowych a Dniem Bezpiecznego Internetu - 4 lutego 2015

Program konferencji

DODO
DBI

Zagrożenia online: klasyfikacja i rozpowszechnienie wśród dzieci  9-16 lat. Dane z paneuropejskich badań EU Kids Online - dr Lucyna Kirwil, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wystąpienie p. Aldony Zdrodowskiej

Prezentacja G. Gregorczyk - Bezpieczne dzieci w sieci to wyedukowani nauczyciele i rodzice

Spot kampanii: Myślę, więc nie ślę

Słów kilka o bezpieczeństwie w szkolnej sieci i nie tylko... – prezentacja Michał Grześlak

Zaproszenie do skorzystania z oferty OEIiZK

Zachęta do wykonania z uczniami WebQuestów na temat bezpieczeństwa i zgłoszenia tego wydarzenia do obchodów DBI 

LiPDUB - Naszą szkołę widzi świat- wojewódzki konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Quiz w Kahoot.it - pytania dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa w Internecie

Wirtualna Wystawa Wynalazków Leonarda Da Vinci

W konferencji wzięło udział 98 nauczycieli. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy :)